<< Quay lại trang trước

Nhanh nhấtNHANH CHÓNG?

Gọi/ đặt thợ đơn giản mọi lúc mọi nơi;

Tiêu chí ưu tiên ở captocviet là KHÁCH PHẢI ĐƯỢC LỢI NHẤT VỀ THỜI GIAN, nên hầu hết các yêu cầu của khách đều đáp ứng thợ có mặt trong vòng 20 phút; 

Thợ đúng chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm nên xử lý hầu hết các sự cố tại chổ (nhà) cho khách hàng nhanh chóng.

<< Quay lại trang trước