The Add-n "Kaspersky Mail Checker" (C:Program FilesKaspersky LabKasperskky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4mcou.dll)

Khi bạn đang làm việc trên mail outlook (Microsoft outlook hoặc outlook express) mà nhận được thông báo này thì cách khắc phục như sau

- Trên mail outlook express: hiện tại chưa tìm ra cách khắc phục trực tiếp trên outlook express, nên phải thông qua Microsoft oulook, và tự động outlook express sẽ hết sự cố.

-  Trên mail Microsoft outlook (các phiên bản)

1.    Open Outlook. 

2.    Click on dropdown menu Tools -> Trust Center -> Add-Ins 

3.    At the bottom of the dialog box you’ll see “Manage” 

4.    Select “Exchange Client Extensions” in the drop down box 

5.    Click on “Go” 

6.    Uncheck the “Kaspersky Mail Checker” 

7.    Click OK.

kaspersky mail checker

Kaspersky kiểm tra mail của bạn để an toàn hơn khi gởi đi, chính vì vậy một số định dạng được đưa vào diện kiểm tra như *.PDF chẳng hạn. Vì vậy bạn cần hủy bỏ tính năng “Kaspersky Mail Checker”

Xem thêm: sua may tinh tai nha quan go vap, nap muc may in tai nha quan go vap