NHÂN VIÊN ĐANG LÀM VIỆC TẠI

CÔNG TY CẤP TỐC VIỆT

* VĂN PHÒNG

Diễm Kiều

Nguyễn Diễm Kiều

Huyền Trân

Lê Huyền Trân

Thúy Vy

Đào Thúy Vy

     

* CÁC KỸ THUẬT THÂM NIÊN

Minh Đây

Nguyễn Minh Đây

Phạm Tấn Huy

Phạm Tấn Huy

Anh Nguyên

Đỗ Anh Nguyên

Trọng Thắng

Trần Trọng Thắng

Bửu Tri

Đặng Quang Vĩ

Lê Minh Khánh

Lê Minh Khánh

Phạm Nguyễn Tiến Việt

Phạm Nguyễn Tiến Việt

Ngọc Nam

Võ Ngọc Nam

Xuân Lượng

Lưu Xuân Lượng

(vừa nghỉ việc)

Vũ Đức Duy

Ngọc Nam

Nguyễn Quốc Anh

Phương Em

Võ Phương Em

Hữu Phúc

Hoàng Hữu Phúc

Anh Khoa

Trần Anh Khoa

(đang nghỉ phép dài hạn)

Phương Em

Nguyễn Thành Tâm