Các lỗi máy in màu khó chuẩn đoán

* Laser màu HP error 59.00.f0: Nguyên nhân do ITB

Thỉnh thoảng lỗi này sẽ xẩy ra nhưng tần suất càng lúc càng nhiều hơn, ban đầu bạn còn in được nhiều trang mới báo lỗi, rồi giảm dần đến lúc bạn chỉ in được 1 trang là báo lỗi... Cách khắc phục lỗi này

Ưu tiên vệ sinh: mực xả và kiểm tra gạt mực của ITB

Nếu vẫn bị thì kiểm tra nhông liên đới đến ITB

Xem thêm: sửa máy in laser màu HP chát lượng nhất