Sửa Macbook, iMAC tại nhà TpHCM

Kiến thức này chỉ phù hợp cho chuẩn đoán của thợ khi thợ đã thao tác cơ bản vẫn không đạt kết quả. Ở khía cạnh người dùng không nên dựa trên kiến thức này để tự sửa hoặc áp đặt lên đơn vị sửa.

White - Pro - Air

Macbook

* Trắng màn hình

* Màn hình xanh dương có sọc nhỏ: Chip VGA

* Khởi động đang chạy vào MAC OS thì tắt ngang máy: Lỗi HĐH

* MACBOOK đời 2015 serina không cài được WIN 7, cài WIN 10 thì vào MICROSOFT tìm bảng mới nhất

iMAC

* Màn hình bị sọc cột: Chip VGA