Đối với trâu đỏ (AMD) bạn cần mod và oc cho VGA

Chuẩn bị:

- Máy đã cài đúng driver vga

- Các tool để mod

+ Atiflash: dùng để chạy bản mod (có thể dùng để chụp lại bản mod đang dùng của vga)

+ CPUZ: xem các thông số cần thiết và dòng RAM cho vga

+ Polaris editor: dùng để tạo bản mod

+ ddu: gở driver nếu mod bị lỗi

+ MSI Affterburner: để OC vga

Những khuyến cáo quan trọng trước khi flash cho vga

- Nên flash trước 1 VGA để thấy kết quả, sau đó mới flash các VGA còn lại

- Nếu bản mod nhận được từ nơi khác, nên kiểm tra bản mod so với bản nguyên thủy bằng Polaris

- Nên thao tác trong CMD

- Trong cả quá trình không nên chạy chương trình hoặc tool

- Setup MSI Affterburner trước khi flash để tránh treo hoặc sụp khi cài đặt

Các bước thực hiện:

Bước 1: Phải copy lại bản zin (gốc) của VGA và lưu vào phân vùng lưu trữ

Bước 2: Mở CPUZ để xem các thông số cần thiết

Bước 3: Chạy Polaris để tạo bản mod

Bước 4: Flash VGA

Bước 5: Chạy MSI để OC

Đang viết