CÓ MỘT TRẬT TỰ ĐÚNG VỚI XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

- Thời điểm – 40%

- Con người – 30%

- Ý tưởng – 20%

- Đầu tư – 10%

Việt nam đang phát triểm mạnh mẻ nghành dịch vụ, nếu biến dịch vụ thành phục vụ thì còn tuyệt vời hơn nhiều lần!

Mục tiêu trong năm 2017: T sẽ mở nghề phục vụ “khắc phục sự cố công nghệ” ra tất cả thành phố ở Việt Nam bằng nguồn vốn và con người mạnh mẻ để kết hợp với thời điểm + ý tưởng.

Chắc chắn sẽ thành công!

Thế mạnh của T là gì?

- T đa năng công việc và luôn tư tưởng "mở" cùng làm cùng hưởng, đề cao giá trị người thợ (ktv);

- T đã thử nghiệm nhiều mô hình quản lý trong hơn 4 năm qua, và đã ra được mô hình phù hợp với nghề phục vụ;

- T đang được nhiều khách hàng tín nhiệm và tin cậy để đảm bảo lượng khách ổn định cho ktv chủ chốt ở Cấp Tốc Việt;

- T đang có trong tay khoản 10 anh em tay nghề tốt, và nhiều anh em đang hoàn thiện;

- …

Quan trọng, T đã có kế hoạch và đeo theo nguồn tiền để được đầu tư dồi dào khi chúng ta cần nguồn vốn!

Điều T cần hiện tại?

Những anh em lâu nay đang làm việc trong lĩnh vực như T, có khác vọng thay đổi tương lai, hãy cùng T trở thành một hệ thống vận hành hiệu quả để sinh ra lợi ích mong muốn!

Kêu gọi của T: Thời điểm đang đến, hãy cho T con người đủ chất lượng; Với nhiệt huyết và sức khỏe của T, T sẽ cùng anh em trãi nghiệm tuyệt vời với nghề phục vụ khắc phục sự cố công nghệ này!

---

Hãy tự tin bắt đầu hôm nay, thì năm sau mới có!

Hãy comment tất cả những gì mà anh chị em cần quan tâm!