Trong quá trình setup đã cài đặt xong nhưng chạy tool là báo lỗi đỏ ...CUDA... rồi tắt

cuda

Nguyên nhân: Nạp ram mặc định không đủ cho VGA

Khắc phục: thiết lập RAM ảo cho máy từ 30GB trở lên