Trong quá trình mod hoặc sử dụng gặp lỗi "ethdcrminer64.exe has stopped working"

Nguyên nhân: lỗi file của windows do các nguyên nhân sau:

- Do update

- Do mod lỗi driver

- Mất file trong tool chạy

- ...

ethdcrminer64.exe has stopped working

 Khắc phục: Cách nhanh nhất là bạn chụp MSI lại và ghost máy, vì các cách hướng dẫn trên google hoặc youtube vẫn chưa hiệu quả

Cách phụ lúc được lúc  không: dùng ddb gỡ bỏ driver rồi update lại..