Trong quá trình đào, tự  nhiên có 01 vga bị tụt hash xuống thấp hơn 1/2 so với các Vga còn lại

Nguyên nhân: chưa rõ

1 vga bị tụt hash

Khắc phục: Lấy dây vga gắng vào vga bị tụt hash rồi chạy lại tool, nếu vẫn không được thì khởi động lại máy. Trường hợp sau một thời gian ngắn bị lại thì cài lại win hoặc gở driver bằng ddu rồi update driver và đổi tên đăng nhập máy.