Chính sách bảo mật sẽ giúp cho tất cả người sử dụng ứng dụng Touchee hiểu rõ về những thông tin cá nhận nào sẽ được chúng tôi thu thập, cũng như cách mà chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân này sau đó. Các mô hình ứng dụng online được hiểu là thương mại điện tử ở thời điểm hiện tại và được giải thích như sau:
Các từ viết tắt
- CSBM: Chính sách bảo mật
- TMĐT: Thương mại điện tử
- TTCN: Thông tin cá nhân
Hiểu chung
- TOUCHEE: Công ty cổ phần Touchee
- Bạn: Người sử dụng ứng dụng của Touchee
Định nghĩa
TTCN là thông tin về bạn và có tính nhận dạng bao gồm: họ tên, giới tính, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, thư điện tử, hình ảnh và bất kỳ thông tin nào về bạn đã cung cấp cho TOUCHEE trong các đăng ký, mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ và bất kỳ thông tin nào về bạn đã được hoặc sẽ được chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng.
Mục đích
Để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Công ty chúng tôi đến người dùng; Xác lập và hiện thực cung ứng dịch vụ sửa chữa, và hậu dịch vụ cũng như giải đáp các thắc mắt của khách hàng nhưng đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng ứng dụng TOUCHEE về bảo mật thông tin cá nhân khi tham gia thực hiện các đăng ký, sử dụng dịch vụ khắc phục sự cố dân dụng được TOUCHEE đăng ký với nhà nước và công bố trên website www.touchee.xyz
Phạm vi sử dụng
TOUCHEE cam kết sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng đúng với mục đích và phạm vi đã thông báo trừ các trường hợp sau:
- Sử dụng ngoài phạm vi thông đã thông báo thì phải có văn bản riêng và được sự đồng ý của cá nhân đó;
- Thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp với pháp luật;
- Người dùng có yêu cầu được cung cấp dịch vụ, sản phẩm trong phạm vi hợp lệ của Công ty.
Nội dung
TOUCHEE thiết lập, vận hành ứng dụng đi vào hiện thực sẽ có các cam kết và trách nhiệm sau:
- Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin người sử dụng ứng dụng theo pháp luật hiện hành;
- Không đánh cắp, mua bán, chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng;
- Chỉ sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng vào mục đích xác lập, thực hiện hợp đồng cung ứng dịch vụ giữa Công ty với khách hàng.