Trong quá trình chạy có một hoặc vài VGA bị 0mh hoặc 0sol

0mh

Nguyên nhân: Mem hoặc core của VGA quá tải

Khắc phục: Hạ mem hoặc core xuống bớt