Khách hàng có thể tham khảo tình trạng lỗi dưới đây:

Lỗi

Tình Trạng

Nguyên Nhân

Điều Trị

(1)

Máy tự động tắt nguồn (tắt ngang)

(1.1)- Chip CPU quá nóng;

(1.2)- Lỗi nguồn

(1.3)- Lỗi Mainboard

(1.1)- Kiểm tra quạt CPU và keo tải nhiệt

(1.2)- Nên thay nguồn mới

(1.3)- Sửa Main

(2)

Máy tự động khởi động lại (tự động Reset)

(2.1)- Ram bị lỗi

(2.2)- Lỗi HĐH

(2.1)- Nên thay Ram

(2.2)- Cài đặt lại HĐH và diệt virus

(3)

Thùng máy chạy nhưng màn hình không có tính hiệu kết nối

(3.1)- Lỗi chân Card màn hình (VGA) hoặc hỏng VGA

(3.2)- Lỗi chân RAM hoặc hỏng RAM

(3.3)- Lỗi Nguồn

(3.4)- Lỗi Mainboard

(3.5)- Một số lỗi hiếm gặp khác

(3.1)- Vệ sinh VGA hoặc thay VGA

(3.2)- Vệ sinh chân RAM hoặc thay RAM

(3.3)- Nên thay nguồn

(3.4)- Sửa Mainboard

(3.5)- Cần phòng kỹ thuật

(4)

Không vào Windows được, đứng rất lâu ở màn hình WELL COME

(4.1)- Lỗi Ổ cứng

(4.2)- Lỗi HĐH

(4.1)- Thay ổ cứng, không nên cắt Bad

(4.2)- Cài lại HĐH và diệt virus

(5)

Máy đang chạy nhảy sang màn hình xanh chữ trắng

(5.1)- Lỗi Ổ cứng

(5.2)- Lỗi RAM

(5.3)- Lỗi HĐH

(5.1)- Format và cài đặt lại HĐH và diệt virus

(5.2)- Nên thay RAM

(5.3)- Cài HĐH

(6)

Máy chạy chậm thấy rõ

(6.1)- Lỗi do Virus

(6.2)- Ổ cứng

(6.1)- Diệt Virus

(6.2)- Test Ổ cứng, nếu bị Bad sector hoặc Delay hoặc Kêu cơ thì nên thay Ổ cứng

(7)

Khó khởi động, nhấn nhiều lần mới khởi động, rút nguồn và gắn  nguồn  lại mới được

(7.1)- Lỗi Nguồn

(7.2)- Lỗi Mainboard

(7.1)- Nên thay Nguồn

(7.2)- Sửa Mainboard

(8)

Không nhận Ổ cứng

(8.1)- Ổ cứng hỏng

(8.2)- Lỗi cấp Nguồn

(8.3)- Lỗi của Cap dữ liệu

(8.1)- Thay Ổ cứng

(8.2)- Sửa Nguồn

(8.3)- Thay Cap

(9)

Thùng máy bị giật điện mạnh

(9.1)- Rò điện Nguồn

(9.2)- Nhiễm điện Mainboard từ Nguồn

(9.3)- Nhiễm điện Mainboard từ Cap VGA

(9.1)- Thay nguồn

(9.2)- Thay Mainboard

(9.3)- Thay cap VGA

(10)

CPU luôn hoạt động 100%

(10.1)- Xung đột phần mềm

(10.2)- Phần cứng

(10.1)- Gở một số phần mềm để giải quyết 2 file: Explorer và Svchost

(10.2)- Vệ sinh RAM, Chip CPU, các Jack cắm,…

(11)

Lỗi “out of range”

(11.1)- Độ phân giải quá cao nên sụp màn hình

(11.0)- vào Safe mode, uninstall và scan for hardware changes cái driver display

(12)

Các lỗi về kết nối INTERNET

(12.1)- Không có biểu tượng kết nối ở taskbar

(12.2)- Biểu tượng mạng với dấu X đỏ

(12.3)- Biểu tượng dấu chấm thang (!) màu vàng

(12.4)- Có biểu tượng mạng nhưng không kết nối được

(12.5)- Biểu tượng mạng bị mờ

 

(12.1)- Kiểm tra biểu tượng mạng trong cửa sổ Network Connections / Cài driver card mạng / thay card mạng

(12.2)- Modem / Switch / Đầu mạng / Dây mạng / Card mạng

(12.3)- Chưa bật Modem (có trung gian Switch) / Trùng Ip, Sai Ip / Cài lại Driver / Virus

(12.4)- Lỏng line ADSL / Virus thay đổi Proxy / Trình duyệt bị Off line

(12.5)- Lỗi ip tĩnh do virus / tắt cổng mạng

(13) Thùng máy khởi động lúc được lúc không (đã thay thùng máy mới)

(12.1)- Nguồn

(12.2)- Mainboard

(12.1)- Thay nguồn (không nên sửa nguồn đối với trường hợp này)

(12.2)- Sửa mainboard

(14) Máy download 99% thì không download được nữa

(14.1)- Lỗi HĐH

(14.2)- Lỗi Ổ cứng

(14.1)- Cài mới HĐH

(14.2)- Test Ổ cứng, có thể bị bad sector

(15) Khởi động máy chỉ có màn hình đen và 1 con nháy chớp chớp, hoặc hiện thông báo tiếng anh "A disk read error occurred press Trl - Alt - Delete to restart"

(15.1)- Cap dữ liệu

(15.2)- Ổ cứng hỏng

(15.1)- Thay cap mới

(15.2)- Thay ổ cứng mới

(16) Máy khởi động - tắt - khởi động - ... trong vòng 3s liên tục (16.1)- Mainboard (16.1)- Sửa mainboard
(17) Máy bị treo bất cứ lúc nào (có những lúc vài ngày mới bị treo)

(17.1)- Card VGA nóng, lỗi (nếu có)

(17.2)- Ổ cứng bị bad

(17.3)- Mainboard

(17.1)- Sửa card VGA

(17.2)- Thay Ổ cứng

(17.3)- Sửa mainboard (xác suất sửa được thấp)

(18) Chạy HĐH 32bit bình thường, nhưng HĐH 64bit thì bị treo ở màn hình windows (18.2)- Lỗi RAM (18.2)- Thay RAM
(19) Khởi động máy cứ chạy đến màn hình windows xp là dừng - Test Hdd / Ram / Cpu bình thường

(19.1)- Xung đột phần cứng (driver)

(19.2)- Chipset main (rất ít xẩy ra)

(19.1)- Tháo 01 vài phần cứng ra: cdrom / ổ A / usb,.

(19.2)- Sửa mainboard

(20) Máy chạy HĐH khoản 30 phút trở lên, tắt khởi động lại không lên hoặc tắt ngang bị khởi động lại

(20.1)- Nguồn xuống cấp

(20.2)- Main lỗi

(20.1)- Thay nguồn mới

(20.1)- Sửa mainboard

(21) Lỗi "Operating System Not Found"

21.1- Ổ cứng Bad

21.2- Lỗi định dạng HDD

21.1- Thay HDD

21.2- Active lại phân vùng WINDOWS

(22)

"NTLDR Is Missing" Window XP

"Bootmgr is missing" Window 7

22.1- Mất file khởi động Window

22.2- Lỗi định dạng HDD

22.1- Chép lại file khởi động hoặc cài lại WINDOWS

22.2- Active lại phân vùng WINDOWS

Những lỗi hiếm gặp

1. Khi khởi động boot vào ổ cứng có lỗi sau:

The file is possibly coruppt. The file header checksum does not match the computed checksum

Nguyên nhân: lỗi RAM

2.