Thứ tự cài đặt các dòng Laptop

    Driver là trình điều khiển thiết bị giúp Window có thể giao tiếp được với các thiết bị ngoại vi, thiếu hoặc sai driver làm các chức năng của laptop có thể hoạt động sai.

dell

 

1. Chipset

2. Multi-Card Reader

3. Intel Rapid Storage

4. Intel Turbo Boost

5. Intel Management Engine Interface

6. VGA

7. VGA External (nếu có)

8. Ethernet

9. Wireless

10. Touchpad

11. Bluetooth

12. Dell Utility

13. Dell Quickset

13. Dell Support Center

Xem thêm: sua may tinh tai nha quan 3 - nap muc may in tai nha quan 3

sony vaio

1. Audio

2. Bluetooth

3. Chipset

4. Memory Stick

5. Memory Card Reader / Writer

6. Modem

7. Ethernet

8. VGA

9. VGA External (nếu có)

10. Wireless

11. Sony Shared Library

12. Sony Firmware Extension

13. Notebook Control Device

14. Sony Notebook Utilities

15. Vaio Event Service Update

16. Sony Px Engine Driver

Xem thêm: sua may tinh tai nha quan tan phu - nap muc may in tai nha quan tan phu

 

asus

1. Chipset

2. Intel Management Engine Interface

3. ATKACPI driver and hotkey-related utilities

4. Power4Gear Hybrid Utility

5. VGA

6.  VGA External (nếu có)

7. Audio

8. Multi-Card Reader

9. ASUS Virtual Camera Utility

10. Ethernet

11. ASUS Wireless Console3 (nếu đang sử dụng Window 7)

12. Wireless Card

13. ASUS Wireless Radio Control (nếu đang sử dụng Window 8)

14. Instant On

15. ASUS Smart Gesture

16. Bluetooth

Xem thêm: sua may tinh tai nha quan go vap - nap muc may in tan noi quan go vap