Máy đang chạy, tự dưng lỗi và tất cả vga bị dấu chấm than vàng

vga bị chấm than vàng

Nguyên nhân: đã bị lỗi driver vga, có thể do window update hoặc virus

Khắc phục: setup lại driver cho máy