Phân tích cơ bản của cá nhân tôi

Trung bình giá 01 click chuột mất khoản 800đ

Vậy với 1000 click chuột sẽ tốn 800.000đ

  -          Nếu 30 nhân viên của tôi, mỗi người có nhiệm vụ click 50 lần vào đường link của đối thủ thì mỗi ngày thì chắc chắn đối thủ sẽ mất hơn 01 triệu/ ngày; 50 click/ ngày là việc quá đơn giản cho 01 nhân viên biết máy tính.

  -          Với tổng click chuột thì có khoản ?% là đối thủ tìm hiểu về chúng ta? => Tôi dám chắc khách hàng chưa đến 30%;

  -          Như vậy khoản 30% khách hàng click vào, có khoản 10% quan tâm, sau khi xem nhiều website khác thì còn khoản dưới 2% là khách chọn; tại sao lại phải xem nhiều website khác vì: chắc gì web chúng ta có nội dung tốt và giá tốt hơn web khác, nhất là trong lúc người dân đang mất niềm tin về sản phẩm;

  -          ADWORDS còn tiền thì còn tin, hết tiền thì hết tin; không có giá trị về mặt website của doanh nghiệp lâu dài.

  -          …

      Nếu chúng ta kinh doanh với những đối thủ không có đông về số lượng nhân viên thì xác suất khoản 2% là vẫn chấp nhận, nhưng nếu đối thủ triệt chúng ta thì không thể áp dụng được.

      Điều cần: Google nên cân nhắc lại một số đối tượng khách hàng để đưa giá Click về tốt hơn .

     Đó là lý do tại sao tôi không chọn adwords mặc dù tôi có account VIP của Google với 700đ/click mà chọn SEO web; những ai đang làm SEO có thể xem đây là 01 ký kiến của khách hàng.