1.

fatal error

- Nguyên nhân: Vì sử dụng Window XP SP2, khi update Skype lên phiên bản mới sẽ báo lỗi.

- Giải pháp: nâng cấp Window lên phiên bản mới hơn.

 

2. Skype trên Window 8.1 đăng nhập lỗi "Skype has stopped working":

skype has stopped

- Nguyên nhân: phiên bản skype cũ không tương thích với phiên bản HĐH mới.

- Giải pháp: cập nhật skype lên phiên bản mới hơn.