Bán nguồn máy bộ HP

Nguồn máy bộ HP theo model, Nguồn được tháo từ máy bộ đẹp hơn 80% và có chế độ bảo hành bởi Cấp Tốc Việt.

Nguồn máy bộ HPNguồn HP 5700 – Giá: 550k – BH: 06 tháng

Nguồn HP 7700 – Giá: 600k – BH: 06 tháng

Nguồn HP 7800 – Giá: 600k – BH: 06 tháng

Nguồn HP 7900 – Giá: 650k – BH: 06 tháng

Nguồn HP 6000 Pro – Giá: 950k – BH: 12 tháng

Nguồn HP 6200 – Giá: 750k – BH: 06 tháng

Nguồn HP 6300 – Giá: 750k – BH: 06 tháng

Nguồn HP 4300 – Giá: 800k – BH: 03 tháng

Nguồn HP 8000 – Giá: 950k – BH: 06 tháng

Nguồn HP 8100 – Giá: 950k – BH: 06 tháng

Nguồn HP 8200 – Giá: 950k – BH: 06 tháng

Nguồn HP 7800 – Giá: 900k – BH: 06 tháng

Nguồn HP 7900 – Giá: 900k – BH: 06 tháng

Nguồn HP 8200 – Giá: 900k – BH: 06 tháng

Xem thêm: Sửa máy tính tại nhà Quận 1, Sửa máy tính tại nhà Quận 2