1. Adobe Bridge báo lỗi khi mở hình bằng "Camera RAW":

+ Tình trạng: Các ứng dụng đã được bẻ khóa (Crack) mà không cho chạy dưới dạng Trial (dùng thử) lần đầu tiên.

+ Khắc phục:

- Gỡ bỏ toàn bộ Adobe Master Collection.

- Cài lại Adobe Master Collection và chạy Photoshop dưới dạng dùng thử.

- Chạy Adobe Bridge và mở hình bằng "Camera RAW" để kiểm tra.

- Tiến hành crack các ứng dụng trong Adobe.

 

2. Adobe Acrobat X Pro sau khi crack không mở được (không hiển thị giao diện):

- Gỡ bỏ Acrobat X Pro.

- Cài lại Acrobat X Pro và chạy dưới dạng dùng thử lần đầu tiên.

- Crack Acrobat X Pro.