CLIP này không biết dùng từ lời gì để ... người quay CLIP; Tuy nó là 01 con gia cầm, nhưng cũng là 01 vật sống ...

xem qua link này nha mọi người: XEM

Like / + : Nói không với việc tạo dựng CLIP mất nhân tính như thế này!