Sửa máy in BILL tại nhà TpHCM

* Máy in BILL kéo ngược giấy: do cảm biến giấy

Xem thêm: Sửa máy in BILL tại nhà TpHCM