Kể từ ngày 04-11-2014 Cấp Tốc Việt cập nhật thêm mục "Kiểm Tra HĐ VAT Đã Xuất" để khách hàng theo dõi, Thông tin trong mục này sẽ được cập nhật trong vòng 24h; Trường hợp khách hàng không tìm thấy yêu cầu xuất hóa đơn VAT ở mục này, xin vui lòng gọi về số 08.6673.9648 / 0946.36.86.36 / 0962.688.356 (từ 08h30 đến 16h30).

Khách hàng nhấn CTRL-F, nhập 04 số điện thoại cuối của mình, nhấn ENTER để tìm nhanh.

STT Ngày Dịch Vụ Tên Khách Hàng 4 SĐT Cuối Số Tiền Đã Gồm 10%VAT Ngày Giao HĐ
1 06/11/2013 ĐÔ THỊ 9   780.000đ 08/11/2014