Mặc định Chrome tự động bật trình phát tiên tiến HTML5 (thường chỉ phát định dạng MKV) khi xem video nên Internet Download Manager chỉ bắt được file video có đuôi MKV.

download this video

Khắc phục: Download Disable Youtube HTML5 Player trên Chrome Web Store

disable youtube