1. Tải về phần mềm tại đây.

2. Tiến hành cài đặt theo hình:

 

3. Khởi động ứng dụng và gửi thông tin như hình để có thể kết nối: