ERROR 1015

Khi bạn thực hiện thao tác ở trang poloniex xẩy ra lỗi hình sau

error 1015

Nguyên nhân: bạn đã thực hiện thao tác xác thực sai nhiều lần

Khắc phục: đợi khoản vài giờ sẽ trở lại bình thường