TRÊN TIN THẦN VUI LÀ CHÍNH NHÉ ANH EM

* GIÁ TRỊ HUẤN LUYỆN VIÊN

                                      

Tên: Thanh vangaal     Tên: Thụy rodgers        Tên: Quỳnh Wenger         Tên: Mãi mourinho

Giá trị HĐ: ...USD          Giá trị HĐ: ...USD           Giá trị HĐ: .... USD            Giá trị HĐ: ....USD

Thành tích:                     Thành tích:                     Thành tích:                        Thành tích:

Đội sở hữu: Man Unt      Đội sở hữu: Liv              Đội sở hữu: Aser               Đội sở hữu: Chel

 

Tên: Nhân pellegrini 

Giá trị HĐ: ...USD       

Thành tích:            

Đội sở hữu: Man City

 

* GIÁ TRỊ CẦU THỦ

                                  

Tên: Trỗi persie           Tên: Nam terry             Tên: Duy dimaria           Tên: Khôi ozil

Giá trị: ... triệu USD      Giá trị: ... triệu USD        Giá trị: ... triệu USD        Giá trị: ...triệu USD

Sở trường: tiền đạo      Sở trường: hậu vệ         Sở trường: tiền vệ           Sở trường: tiền vệ

Phòng thủ: 20/100         Phòng thủ: 89/100         Phòng thủ: 52/100           phòng thủ: 37/100

Tấn công: 82/100          Tấn công: 40/100          Tấn công: 70/100             Tấn công: 66/100

Đội sở hữu: chưa          Đội sở hữu: chưa          Đội sở hữu: chưa             Đội sở hữu: chưa

 

                                  

Tên: Tuấn fancao        Tên: Vĩnh costa             Tên: Thành mata          Tên: Nhân Gerrard

Giá trị: ... triệu USD      Giá trị: ... triệu USD        Giá trị: ... triệu USD        Giá trị: ...triệu USD

Sở trường: tiền đạo      Sở trường: tiền đạo        Sở trường: tiền vệ          Sở trường: hậu vệ

Phòng thủ: 28/100         Phòng thủ: 30/100         Phòng thủ: 48/100           phòng thủ: 70/100

Tấn công: 80/100          Tấn công: 79/100          Tấn công: 68/100             Tấn công: 52/100

Đội sở hữu: chưa          Đội sở hữu: chưa          Đội sở hữu: chưa             Đội sở hữu: chưa

 

                                  

Tên: Bảo cech             Tên: Hùng luiz               Tên: Trung lucas           Tên: Lên walcott

Giá trị: ... triệu USD      Giá trị: ... triệu USD        Giá trị: ... triệu USD        Giá trị: ...triệu USD

Sở trường: thủ môn      Sở trường: hậu vệ         Sở trường: tiền vệ           Sở trường: tiền đạo

Phòng thủ: 90/100         Phòng thủ: 90/100         Phòng thủ: 48/100           phòng thủ: 18/100

Tấn công: 11/100          Tấn công: 48/100          Tấn công: 71/100             Tấn công: 76/100

Đội sở hữu: chưa          Đội sở hữu: chưa          Đội sở hữu: chưa             Đội sở hữu: chưa

 

                                  

Tên: T-Anh gea           Tên: Lộc kompany       Tên: Linh nasri               Tên: Thái silva

Giá trị: ... triệu USD      Giá trị: ... triệu USD        Giá trị: ... triệu USD        Giá trị: ...triệu USD

Sở trường: thủ môn      Sở trường: hậu vệ         Sở trường: tiền vệ           Sở trường: hậu vệ

Phòng thủ: 88/100         Phòng thủ: 80/100         Phòng thủ: 48/100           phòng thủ: 68/100

Tấn công: 16/100          Tấn công: 43/100          Tấn công: 79/100             Tấn công: 56/100

Đội sở hữu: chưa          Đội sở hữu: chưa          Đội sở hữu: chưa             Đội sở hữu: chưa

 

 

* THỊ TRƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG

Mở vào 02 ngày cuối cùng của mỗi tháng

Thị trường chuyển nhượng đầu tiên bắt đầu ngày 28/09 và kết thúc 30/09

 

* GIẢI CTV LIGA

Bắt đầu khởi tranh ngày 02/10/2014

- Vô địch: CUP + 1 triệu USD

- Quán quân: 600.000 USD
CTV đang xây dựng 01 giải đấu hấp dẫn, anh em CTV chung tay góp ý bên dưới để website có nền cơ bản trước khi hoàn thiện

góp ý:

- Tên cầu thủ

- Vị trí cầu thủ

- Giá trị cầu thủ

- Tấn công

- Phòng thủ

- ...