Lỗi thang vàng xẩy ra trong quá trình gắn thêm vga, mod vga, cài driver vga,..

Nguyên nhân: là do xung đột driver vga 

lỗi thang vàng

Khắc phục: dùng ddu gở driver vga và update lại driver, hoặc cài đặt lại máy..