Nhằm tạo điều kiện cho nhân viên trong việc xoay sở cuộc sống, Cấp Tốc Việt cho nhân viên vay tiền với lãi suất siêu rẻ.

Nguồn tiền giới hạn cho vay: Quỹ năm

Mức vay: từ 2.000.000VNĐ đến 5.000.000VNĐ

Lãi trọn gói được tính như sau:

- Vay 2 triệu, trả 2 tháng: 140.000đ, trả 70.000đ/tháng. Trả đúng hạn thưởng 50.000đ

- Vay 3 triệu, trả 3 tháng: 240.000đ, trả 80.000đ/tháng. Trả đúng hạn thưởng 70.000đ

- Vay 4 triệu, trả 4 tháng: 360.000đ, trả 90.000đ/tháng. Trả đúng hạn thưởng 90.000đ

- Vay 5 triệu, trả 5 tháng: 500.000đ, trả 100.000đ/tháng. Trả đúng hạn thưởng 100.000đ

Mẫu đơn có thỏa thuận vay: Cập nhật ở Công ty

Đối tượng được vay: nhân viên làm việc ở Cấp Tốc Việt

Điều kiện vay:

- Là nhân viên Công ty có thâm niên từ 01 năm trở lên.

- Có tiền sử trả nợ và lãi tốt (đối với nhân viên đã vay ít nhất 01 lần)