Các Lỗi Thường Gặp Trên Window 10

1. Laptop ASUS khi shutdown (màn hình tắt nhưng đèn nguồn vẵn sáng, máy vẫn hoạt động):

     - Tìm và cài đặt driver Intel® Dynamic Platform and Thermal Framework Drive trên Trang Chủ để khắc phục

 

2. Khi vào Sleep Mode (màn hình tắt nhưng đèn nguồn vẵn sáng, máy vẫn hoạt động):

     - Vào Control Panel và truy cập như hình:

power options

     - Chọn tiếp như hình:

change settings

     - Và tiếp như hình:

advanced settings

     - Hoàn tất. (khi sử dụng Power Saver hoặc High Performance cũng thiết lập tương tự)

 

2. Window Store lỗi 0x803F7003 khi download ứng dụng:

     - Truy cập Window Store Reset để khôi phục trạng thái ban đầu.

     - Vào Cortana và chạy wsreset.

Best match

 

3. Wifi không thể kết nối sau khi sleep:

run

device manager

wireless lan

- Bỏ chọn như hình và ok.