05 ĐIỀU KỴ TRONG BẢO TRÌ HỆ THỐNG MÁY TÍNH

1.      Thiết lập lại hệ thống mới hoàn toàn:Đa số các đơn vị bảo trì đều đưa ra yêu cầu “cài đặt lại mới hệ thống máy để dễ cho trong quá trình bảo trì”; nghe có vẽ đúng, nhưng lại không tốt:

a.       Việc làm này làm thay đổi rất nhiều đối với thói quen của người sử dụng, hiệu suất công việc sẽ bị ảnh hưởng trong một khoản thời gian.

b.      Đối với những máy đang hoạt động bình thường, chưa chắc gì đơn vị mới sẽ cài đặt tốt hơn;

c.       Đơn vị mới chưa có điều gì đảm bảo tính lâu dài trong hợp tác;

d.      Việc setup lại sẽ gây ra phiền phức và mất thời gian cho khách hàng.

Phương án hay nhất cho trường hợp này:

·         Chuyển tất cả dữ liệu từ ổ hệ thống sang các phân vùng khác của ổ cứng;

·         Chụp GHOST lại tất cả các máy đang hoạt động bình thường;

·         Xử lý lại sự cố đối với những máy có lỗi cơ bản rồi chụp GHOST;

·         Cài mới lại đối với những máy lỗi nặng và chụp GHOST.

2.      Vệ sinh hàng tháng:Không cần thiết là 01 tháng 01 lần việc này chỉ làm chi phí cao và phiền toái hơn, trừ những máy ở môi trường nhiều bụi đường thì tất cả các máy ở các môi trường sạch chỉ cần 03 tháng vệ sinh 01 lần;

3.      Không đồng nhất khách hàng:Việc đồng nhất khách hàng 01 thỏa thuận bảo trì sẽ giúp cho việc điều hành kỹ thuật viên và trao đổi qua lại giữa các khách hàng tốt hơn;

4.      Miễn cưỡng trong thỏa thuận:Đối với những đơn vị cung cấp dịch vụ mà sử dụng nhân viên kinh doanh, do vấn đề doanh số mà nhân viên đó thường miễn cưỡng đồng ý với những yêu cầu không phù hợp của khách hàng (vì khách hàng không phải là kỹ thuật viên);

5.      Thu phí đầu tháng:Thu phí đầu tháng sẽ đưa khách hàng vào thế khó, đối với dịch vụ “hãy lấy tiền khi khách hàng đã hài lòng với dịch vụ”.